• Alle behandelingen die je ondergaat zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen maar alleen gericht op rust en ontspanning. Bij twijfel over een aandoening, blessure of contra indicatie kan ik besluiten om af te zien van het geven van een behandeling en je door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.
  • Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruik je medicijnen dan is het verstandig met jouw arts te overleggen of je behandeld mag worden.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid van de gegevens, waarvan je  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen, die je tijdens het intake of voorgesprek aan mij verstrekt zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren. Je ondergaat de behandeling op eigen risico.
  • Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
  • Ik  registreer de persoonlijke gegevens van jou op een klantenkaart. Alle vertrouwelijke persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de behandeling aan mij geeft behandel ik volgens de Privacy verklaring.
  • Bij overmacht of ziekte zal ik je zo spoedig mogelijk informeren en maken we een andere afspraak. Komt het jou niet uit, bel dan even of annuleer je afspraak zodat ik weet dat je niet komt.
  • Als je gebruik maakt van mijn diensten verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en Privacy verklaring en verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, negatieve resultaten, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die ik aan je geef.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

    De Algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kan ik ten allen tijde wijzigen.
Advertentie