Oleada Massage neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met hans@oleadamassage.nl

Wie is Oleada Massage

Oleada Massage is een eenmanszaak, praktijk houdende te (1314 PE) Almere aan het Rolklaverpad 42. Oleada Massage is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Oleada Massage jouw gegevens?

Onderstaand vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Oleada Massage persoonsgegevens over jou verwerkt. Deze gegevens zijn verkregen met ondubbelzinnige toestemming van jouw als klant, en worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde, of tot op het moment dat je zelf aangeeft dat je wilt dat de gegevens verwijderd worden. (binnen 4 weken vanaf dat moment zijn de gegevens verwijderd). Dit kan via hans@oleadamassage.nl.

1. Boeking

  • Boeking maken: Naam, e-mail, telefoon

2. Intake, contact

  • Afhandeling Klachten: Naam, e-mail, telefoon, inhoud van de klacht.
  • Dienstverlening: Naam, e-mailadres, telefoon, dossiergegevens, aanvullende gegevens voortkomend uit de behandeling (gezondheid/contra-indicaties).

3. Website/nieuwsbrief:

  • De website van Oleada Massage maakt geen gebruik van Cookies.
  • De website van Oleada Massage maakt gebruik van beveiligde verbindingen.
  • Oleada Massage stuurt haar klanten een nieuwsbrief. Echter alleen met vooraf gegeven toestemming. Er kan te allen tijde gekozen worden voor het niet ontvangen van de nieuwsbrief, dit gaat makkelijk via een link in de nieuwsbrief.

Toelichting gegevensverwerking

De gegevens die door Oleada Massage worden verwerkt zijn verkregen met toestemming van de betrokken klanten van Oleada Massage. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een massagebehandeling te kunnen uitvoeren. Bereikbaarheid van klanten is noodzakelijk om contact te onderhouden over de gemaakte afspraak.

Klanten gevraagd om een intakeformulier in te vullen. Dit intakeformulier bevat vragen over de gezondheid om te kunnen bepalen of er eventueel contra-indicaties gelden waardoor er niet gemasseerd kan worden. Dit formulier wordt alleen schriftelijk en niet elektronisch vastgelegd.

Grondslagen gegevensverwerking

De gegevens verwerking is gebaseerd op minimaal twee van de zes grondslagen namelijk:

  • Verwerking met toestemming van betrokken persoon.
  • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere gegevensverwerking

Oleada Massage verwerkt tevens bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over de gezondheid. Oleada Massage mag deze gegevens verwerken omdat er een uitzondering geld voor het verbod op het verwerken van bijzondere gegevens. Namelijk: de klanten van Oleada Massage hebben de gegevens zelfstandig verstrekt. De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of er contra-indicaties gelden.

Hoe verkrijgt Oleada Massage jouw persoonsgegevens?

Oleada Massage heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Via een boeking, het intakegesprek, invullen intakeformulier, contactformulier en inschrijving voor de nieuwsbrief.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@oleadamassage.nl. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek gereageerd.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hans@oleadamassage.nl.

Delen met anderen.

Oleada Massage verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar nooit zonder je hierover te hebben geïnformeerd.

Verwerken van gegevens door derden.

YouCanBookMe: In deze module kan een boeking worden vastgelegd. Met YouCanBookMe is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Nieuwsbrief: De nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp, hoe zij met privacy om gaan is na te lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Website: De website van Oleada Massage wordt gehost door Strato. Het privacybeleid van Strato is na te lezen op https://www.strato.nl/privacybeleid/.

Advertentie